La-Vis

lavis

Vysoko v kopcích Avisio, severně od města Trento v Jižním Tyrolsku se nachází malebné horské městečko Lavis a současně i
stejnojmenné vinřaství, jehož kořeny se dají vystopovat již v roce 1850. Právě v tomto roce zde rodina Cembran vystavěla první
stavení dnešního vinařského podniku. La-Vis stojí přímo v srdci zóny, které se těší téměř stoleté tradici vinifikace hroznů.

Jméno je odvozeno od jména městečka, v jehož blízkosti se nachází. To získalo své jméno po jednom z nejvýznamnějších rysů zdejšího údolí, a sice po řece Avisio, která údolím protéká. Síla této řeky je shrnuta do jediného slova „VIS,“ které v latině znázorňuje sílu.

Cantina La-Vis byla založena v roce 1948 skupinou nadšených pěstitelů hroznů. Ovšem samotné vinařství však svou existenci
zaznamenalo až v roce 2003, kdy došlo sloučením dvou významných společností, které skrz tradici, historii a své zkušenosti
výrazně přispěly k rozkvětu a hlavně rozvoji jejich společného místa původu, Tyrolska.

Logo vinařství symbolizuje původní starověké kolo, které symbolizuje dynamiku pohybu, spolu s jakýmsi „výpletem“ spojuje a
vyjadřuje neustálé, stále se rozvíjející a tedy pohybující se pěstitelské a sociální aktivity cantiny La-Vis. Dnes Cantina La-Vis přímo v srdci Trenta, Jižního Tyrolska spojuje 1300 farmářů, kteří s obrovskou neustávající pílí a péčí obhospodařují zdejší kopce osázené révou, které sahají až do výšky 800 m.n.m.. „Storie di Vite“ je selekce nejvýznamnějších tyrolských odrůd, které vyjadřují nejen místní tradici ale i tradici vinařství La-Vis.

Sortiment